Gebruiksvoorwaarden


 • Aanvaarding van de ''Gebruiksvoorwaarden'' en wijzigingen

 • Elke keer dat u deze site bezoekt of gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de 'Gebruikersvoorwaarden", ook indien gewijzigd met of zonder kennisgeving aan u.
 • Aanbod

 • Deze site en de diensten die u op en via deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. 'adroy.homeserver.com' kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld voor tijdigheid, verwijdering van gegevens, het niet opslaan, onnauwkeurigheid van informatie, of onjuiste levering van informatie.
 • Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen

 • Voor het gebruik van deze site of bepaalde delen ervan, kan u gevraagd worden om zich te registreren voor een gebruikersaccount, in dit geval, gaat u akkoord met waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken op verzoek, en - als er een minimumleeftijd vereist is voor in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount - verbindt u zich ertoe dat u ten minste de vereiste leeftijd heeft. Door u te registreren voor een gebruikersaccount, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de op deze site geldende Gebruikersvoorwaarden.
 • Inschrijven voor een account

 • Inschrijven voor een account op deze site gaat via de contact form en vereist alleen een geldig e-mailadres en een gebruikersnaam die niet al in gebruik is. U krijgt een paswoord toegezonden. U bent niet verplicht om enige andere informatie te verstrekken als u niet wilt. Houd er rekening mee dat de gebruikersnaam die u kiest, het e-mail adres dat u opgeeft en alle andere informatie kan maken dat u persoonlijk identificeerbaar bent.
 • Account verwijderen op uw verzoek

 • U kunt verzoeken dat uw gebruikersaccount wordt verwijderd: een faciliteit voor account 'self-service' is aanwezig in uw account panel, zo niet, neem dan contact op met 'brabantse-genealogie.nl' om een verwijdering van uw gebruikersaccount aan te vragen.

  Na een account verwijdering, worden alle persoonlijke informatie items in uw account profiel verwijderd uit het systeem. Toch zal deze informatie nog kunnen blijven bestaan in een back-up gemaakt van de gegevens van de site..
 • Registratie en wachtwoord

 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, en u zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle gebruik van uw account en / of gebruikersnaam, ongeacht wel of niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in onmiddellijk 'adroy.homeserver.com' van elk onbevoegd gebruik van uw account, gebruikersnaam of wachtwoord op de hoogte te stellen.

  'adroy.homeserver.com' heeft het recht om een nieuwe gebruikersaccount registratie af te keuren en dus ook niet te activeren. Door zich te registreren voor een account op deze site, gaat u ermee akkoord dat 'adroy.homeserver.com' beslist over de goedkeuring van nieuwe registraties en de sluiting van bestaande accounts, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.
 • Uw gedrag

 • U stemt ermee in dat alle informatie en/of gegevens zoals tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of afbeeldingen, video of animaties of andere materialen ('content'), beschikbaar gemaakt voor het publiek of prive, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon valt onder wiens gebruikersaccount deze informatie is gepubliceerd.

 • Aanlevering van inhoud op deze site

 • Door het verstrekken van gegevens naar deze site gaat u akkoord met de volgende bepalingen:

  1. Het is niet toegestaan deze site of enige inhoud of dienst op een commerciele manier te gebruiken, of op een manier die junk mail, spam, of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame zou inhouden.
  2. U mag deze site en de inhoud niet gebruiken voor andere diensten zonder expliciete toestemming van 'adroy.homeserver.com'.
  3. U mag geen enkele inhoud aanleveren die aanleiding zou kunnen geven zodat 'adroy.homeserver.com' burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
 • Diensten van derden

 • 'adroy.homeserver.com' zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn of verantwoordelijk voor een van uw relaties of interactie met derden. Ook zal 'adroy.homeserver.com' niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn op enigerlei wijze voor de kwaliteit, continuiteit of bevredigende bepaling van derden producten en diensten.
 • Kennisgeving van schending van het auteursrecht

 • Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die kan worden beschouwd als een schending van het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kan 'adroy.homeserver.com' worden gecontacteerd.

 • Wijzigingen in deze "Voorwaarden voor gebruik"

 • U wordt aangeraden om de ''Gebruiksvoorwaarden'' regelmatig opnieuw te lezen.